𝐏𝐎𝐑𝐔𝐂𝐇𝐀 -> z dôvodu prasknutého teplovodného potrubia, na sídlisku Vinbarg, budú v nasledujúcich dňoch od 29.11.2023 - 30.11.2023 prebiehať opravy na danom potrubí.

 

Prerušenie dodávky tepla sa týka objektov:
Blok B/4 -> vchod č. 7, 8, 9 ulica Jána Grešáka
Blok B/8 -> vchod č. 4. 5, 6 ulica Jána Grešáka
Blok B/9 -> vchod č. 1, 2, 3 ulica Jána Grešáka

 

Dodávka teplej vody nebude prerušená.

 

Za vzniknuté komplikácie sa ospravedlňujeme a poruchu sa pokúsime odstrániť v čo najkratšom možnom čase.