Oznámenie o poruche


 
Z dôvodu poruchy na cirkulačnom čerpadle bude dňa 25.1.2024 obmedzená dodávka
teplej úžitkovej vody, pre objekty spadajúce pod okruh kotolne K-05 VS-1.
 
    Kotolňa Blok Vchod / číslo Ulica    
       
       
    K-05          
               
    VS-1 E/1 15 Gorlická    
        16 Gorlická    
        17 Gorlická    
      E/3 9 Gorlická    
        10 Gorlická    
        11 Gorlická    
      B/6 17 Partizánska    
      H/3 25 Partizánska    
        26 Partizánska    
      B/4 5 Partizánska    
      B/5 11 Partizánska    
      D/2 1 Moyzesova    
        2 Moyzesova    
        3 Moyzesova    
        4 Moyzesova    
        5 Moyzesova    
        6 Moyzesova    
      E/2 12 Gorlická    
        13 Gorlická    
        14 Gorlická    
      E/4 11 Moyzesova    
        10 Moyzesova    
      E/5 9 Moyzesova    
        8 Moyzesova    
      F/1 1 Gorlická    
        2 Gorlická    
        4 P Gorlická    
        4 Ľ Gorlická    
        5 Gorlická    
        6 Gorlická    
        7 Gorlická    
        8 Gorlická    
 
 
    Kotolňa Blok Vchod / číslo Ulica    
       
       
      H/1 21 Partizánska    
        22 Partizánska    
      H/2 23 Partizánska    
        24 Partizánska    
      Bardbyt   Moyzesova    
      MILK-AGRO   Moyzesova    
               
               
Za vzniknuté komplikácie sa ospravedlňujeme
a poruchu sa pokúsime odstrániť v čo najkratšom možnom čase.