Najvyšším orgánom spoločnosti je Valné zhromaždenie. Predsedom valného zhromaždenia je primátor mesta Bardejov, p. MUDr. Boris Hanuščák.