Organizačná štruktúra spoločnosti BARDTERM, s.r.o s účinnosťou od 01.05.2021