Kotolňa K 01 sa nachádza sa na ulici Nábrežná. 
Inštalovaný výkon kotolne je 9,95 MW.
 
Teplom zásobuje tieto objekty:
Fučíkova   1,2,3,4,5 ,7,8,15b,16,17,18,19,20,21,22
T.Ševčenku 15, 22a, ZŠ, Bardbyt,BARDTERM údržba
Nábrežná  10,10a, ll, lla, 12, 12a, 13, 13a, 14, 14a,15a,
Štefanikova  23
29.augusta  6, HA. J.Andraščíka internát, HA J.Andraščíka Ľ.jedáleň
ul. Topolianska  Centrum sociálnych služieb


 
Obdobie predaj tepla / kWh predaj TÚV / m3 vykurovaná plocha /m2
2018 7 447 580 13 865 53 499
2019 7 096 880 14 506 53 499
2020 7 018 733 14 779 53 499