Kotolňa K-03 sa nachádza na ulici Ťačevská. 
Celkový výkon kotolne je 7,6 MW


Teplom zásobuje:
 
Tačevská  A,B,C, D/8, D/9,K/10,K/11,K/12,ÚSS
Bezručova D/6, D/7
Komenského
 
Obdobie predaj tepla / kWh predaj TÚV / m3 vykurovaná plocha /m2
2018 7 257 689 26 278 61 594
2019 7 103 237 27 013 61 594
2020 7 370 970 28 871 61 594