Kotolňa K-06 sa nachádza na ulici Pod Papierňou. 
Celkový výkon kotolne je 9,2 MW.
 
Teplom zásobuje:
 
Pod Papierňou A/1, A/2, A/3, A/5, A/6, B/1, B/2, C/1, C/2,C/3,D, E,
ZŠaMŠ, Spojená škola 
Obdobie predaj tepla / kWh predaj TÚV / m3 vykurovaná plocha /m2
2018 6 454 200 13 089 59 879
2019 6 248 750 12 738 59 879
2020 6 403 746 13 382 59 879