Kotolňa K-08 sa nachádza na ulici Dlhý rad. 
Celkový výkon kotolne je 5,2 MW.
 
Teplom zásobuje:
 
Dlhý rad  A/l, A/2, A/3, ObÚ, UPSVaR,RPIS,Dom služieb
Hurbanova  MP, ZUŠ
Mlynská Športová hala
          
 
Obdobie predaj tepla /kWh predaj TÚV / m3 vykurovaná plocha /m2
2018 2 881 300 2 676 28 493
2019 2 588 570 2 568 28 493
2020 2 315 242 2 562 28 493