Kotolňa K-10 sa nachádza na ulici A.Svianteka. 
Celkový výkon kotolne je 5,48 MW.
 
Teplom zásobuje:
 
A.Svianteka A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9
L. Novomeského A/17

                  
        
Obdobie predaj tepla / kWh predaj TÚV / m3 vykurovaná plocha /m2
2018 4 576 380 15 911 34 148
2019 4 589 970 15 215 34 148
2020 4 483 100 16 003 34 148