Kotolňa K-11 sa nachádza na ulici J.Švernu. 
Celkový výkon kotolne je 5,47 MW.
 
Teplom zásobuje:
L. Novometského   A/14, A/15, A/16, B/7, MŠ, ZŠ
J. Švernu                 A/10, A/11, A/12, A/13
L. Svobodu              B/1, B/2, B/3a, B/3b, B/3c, B/5, B/6


 
Obdobie predaj tepla / kWh predaj TÚV / m3 vykurovaná plocha /m2
2018 6 554 100 18 932 60 016
2019 6 126 100 17 688 60 016
2020 5 958 010 18 404 60 016