Kotolňa K-12 sa nachádza na ulici J.Grešáka
Celkový výkon kotolne je 8,8 MW.

Teplom zásobuje:

 
J.Grešáka B/4, B/8, B/9, B/10, B/11, B/12, B/13,
B/14, B/15, B/16, Lekáreň, ZŠ telocvičňa
       

 
 
Obdobie predaj tepla / kWh predaj TÚV / m3 vykurovaná plocha /m2
2018 4 907 870 17 862 41 674
2019 4 638 250 17 075 41 674
2020 4 794 890 17 887 41 674