Vážení návštevníci plavárne, 
spoločnosť BARDTERM, s.r.o. po ukončení výberového konania na 2. etapu rekonštrukcie Krytej plavárne Bardejov, uzatvorila zmluvu s víťazom výberového konania, firmou C.C.S., s.r.o. Prešov.
V zmluve bol dohodnutý termín ukončenia rekonštrukcie bazéna a bazénovej haly na koniec októbra 2017 (to, ak nepríde k nepredvídaným udalostiam, ktoré dodávateľ nebude vedieť ovplyvniť) 

a ukončenie saunového sveta na koniec januára 2018. Momentálne sa začalo s búracími prácami v bazénovej hale a v suteréne plavárne. Keďže práce sa už naplno rozbehli,budeme na našich stránkach pravidelne informovať o ich priebehu. Pár vizuálov budúcej bazénovej haly a pohľad na plaváreň zvonku.

Termín otvorenia plavárne je máj 2018.


Prevzaté zo stránky: 
 Krytá plaváreň Bardejov