Najčastejšie kladené otázky

Slovenský zväz výrobcov tepla (SZVT) nerieši problémy medzi vlastníkom (nájomcom) bytu a správcom. SZVT sa vyjadruje len k otázkam vo vzťahu dodávateľ tepla - správca, t.j. po vstup do domu (po merač), t.j. len ku vzťahom, ktoré vyplývajú zo zmluvy o dodávke tepla a teplej úžitkovej vody.