Plaváreň uzatvorená z dôvodu prebiehajucích rekonštrukčných prac.

 

Aktuálne info o prebiehajúcej rekonštrukcii plavárne v reportáži Správ BTV z 1.12.2017:

http://www.bardejovskatv.sk/index.php/videoarchiv-btv#acc1