Spoločnosť BARDTERM, s.r.o. má k dispozícií centrálny dispečing.
Pracovná doba je NON STOP  ( počas vykurovacieho obdobia ) aj počas víkendov a sviatkov.
Systémom  centrálneho zásobovania neustále monitorujeme dodávku tepla alebo TV v reálnom čase s čo najhospodárnejším prevádzkovaním jednotlivých zdrojov.
Dispečeri majú on-line k dispozícií aktuálne informácie o dodávke ÚK a TV na jednotlivých odovzdávacích staníc tepla (OST), prípadne informácie o havarijných situáciách, preto môžu promptne zasiahnuť. Systémy centrálneho zásobovania teplom (CZT) neustále monitorujeme.
Naši zamestnanci vám ochotne poradia, resp. zabezpečia odstránenie poruchy týkajúcej sa nekvalitnej dodávky TV alebo tepla.
BARDTERM, s.r.o. ako dodávateľ tepla má zodpovednosť za vykurovaciu sústavu po odovzdávaciu stanicu tepla (OST) u konečného odberateľa.
Vlastníci bytov nesú zodpovednosť za vnútorné rozvody a radiátory. V prípade poruchy najprv je potrebné  kontaktovať správcu bytového domu.
Na dispečing BARDTERM, s.r.o. volá spravidla zástupca bytového domu, v havarijných prípadoch aj obyvateľ bytu.