Spoločnosť BARDTERM, s.r.o. oslávila v roku 2017  15 rokov svojej činnosti.

     Pri tejto príležitosti  vedenie spoločnosti zorganizovalo  12.1.2018 v zasadacej miestnosti Dispečingu  stretnutie s bývalými zamestnancami spoločnosti BARDTERM, s.r.o.. Prítomných na tomto stretnutí  privítala Ing. Mária Vaňková, konateľka spoločnosti BARDTERM, s.r.o., ktorá zároveň vo svojom príhovore poďakovala prítomným za ich prácu počas pätnásťročného úspešného obdobia firmy.
     K prítomným sa prihovoril aj predseda Dozornej rady Ing. Ján Motyka a  vedúci technického úseku Ing. Vladimír Mihalco.
Na stretnutí vystúpili aj bývalý konateľ spoločností Andrej Čech a bývala námestníčka technického úseku Ing. Natália Banduričová.
    V príjemnej atmosfére sa bývalí pracovníci rozhovorili o ich terajšom živote.

Fotto: Šepitka Jozef