V rámci 21. celoslovenských športových  hier  

seniori súťažili aj v bazéne - Krytá plaváreň & wellness Bardejov