Wellness v mestskej Krytej plavárni je už v úplnej prevádzke.

Využite hodiny pre verejnosť a príďte sa vyhriať do sáun.
K spríjemneniu pobytu Vám poslúži smoothie bar.