Veľkosť človeka nespočíva v jeho sláve, ale vo výsledkoch jeho práce.


Okresná organizácia ÚŽS v Bardejove
navrhla na ocenenie Cenou primátora mesta riaditeľku a konateľku spoločnosti BARDTERM, s.r.o. Ing. Máriu Vaňkovú.
Sme veľmi rady, že primátor mesta ocenil našu kandidátku, ktorá dostala ocenenie nielen za rozvoj tepelného hospodárstva prostredníctvom spoločnosti Bardterm,
v ktorej pracuje už 16 rokov, ale aj za výstavbu moderného dispečingu a za rekonštrukciu krytej pl
avárne, (ktorá je od roku 2017 majetkom spoločnosti),
ktorá sa stala moderným športovým a relaxačným stánkom, ktorý ponúka širokú škálu wellness pobytov ( bazén, štyri sauny, vírivky, ochladzovací bazén,
tepidárium a soľná jaskyňa), ktoré slúžia nielen školám, organizáciám, ale aj verejnosti z mesta a okolia i iným návštevníkom nášho mesta.
Chceme sa veľmi pekne poďakovať primátorovi mesta za jej ocenenie.

 
Eva Kucova