Z dôvodu zvýšenia cien energií (elektrina, plyn, voda, teplá voda), upravujeme od 1.2.2019 cenník poskytovaných služieb.

Krytá plaváreň je otvorená celoročne.
Slúži školám, výcvikovým kurzom , inštruktorom ,organizáciám a samozrejme verejnosti.