Za teplo dnes platíme menej

Za teplo dnes platíme menej ako pred dvadsiatimi rokmi Podiel nákladov na teplo na celkových čistých príjmoch domácností klesá