Prvý ročník plaveckých pretekov pre verejnosť bol úspešný

 V sobotu 19.10.2019 bazén Krytej plavárne bol v čase od 16:00 do 19:00 hod.
vyhradený pre 
1. ročník plaveckých pretekov okresu Bardejov.
Plavci súťažili o najlepšieho plavca/plavkyňu okresu.
Veľká vďaka patrí organizátorom a všetkým zúčastneným.