Vyúčtovanie ceny tepla za rok 2022
 

       Spoločnosť BARDTERM, s.r.o. Bardejov vykonala vyúčtovanie ceny tepla za
rok 2022, na základe ktorého vráti svojim zmluvným odberateľom, t.j. správcom
bytových domov, organizáciam a školám preplatok vo výške 188 886,26 € s DPH.
 

                                                                         Ing. Vaňková Mária
                                                                         konateľka spoločnosti