Zverejnenie


FirmaPopisPlatná odPlnenieTypČíslo zmluvy
ANTIK Telecom s.r.o.Pripoloženie optickej chráničky2021-03-12ZOD1/3/2021
MESTO BARDEJOVVýška nájmu za prenajatý majetok2021-02-04Dodatok č. 272021-02-04
Gastroped s.r.o.Podnájom nebytových priestorov2021-01-13Zmluva o podnájme2021-01-13
Smart technologies s.r.o.Modernizácia MaR DOS na okruhu kotolne K-062020-11-18ZOD01/20
ELINEX-BJ s.r.o.Výstavba parkoviska2020-08-10ZOD2.2020-8.20
THterm, s.r.o., Pripojenie nového odberného miesta na odber tepla2020-08-05ZOD2020-08-1-2
MART SYSTEM, s.r.o.Výstavba plynovej kogeneračnej jednotky v objekte Krytej plavárne2020-08-04ZOD04_08_2020
Marek Pozník, INKRUSTOPChemické čistenie vyhradených tlakových nádob2020-08-04ZOD04-08-2020
ENERGOBYT s.r.o. HumennéRekonštrukcia kotolne K-11(fasáda,okná,komín,strecha,okolie)2020-06-15ZOD7/EB-BJ/2020
ENERGOBYT s.r.o. HumennéOprava a montáž systému merania tepla2020-06-05ZOD5/EB/2020
SCOMA a.s.Dodávka tepla odberateľovi2020-04-29Zmluva2/2020
Mgr. Martin Krukár KOMINÁR-BJ, Mgr. Pavol Demjanovič KOMINÁR-BJ, Mgr.Stanislava Krukárová KOMINÁR-BJKontrola a čistenie komínov2020-03-23Rámcová dohoda2020-03-23
Zariadenie sociálnych služieb EgídiusPrenájom nehnuteľného majetku2019-10-15Zmluva2019-10-15
Hotelová akadémia Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3Nájom nehnuteľného majetku2019-10-12Zmluva2/2019
ELINEX-BJ s.r.o.Stavebné práce2019-08-27Zmluva o dielo2.2019-9.19
ENERGOBYT s.r.o. HumennéRekonštrukcia kotolne K-102019-07-17Zmluva o dieloč. 3 / EB - BJ /2019
ENERGO AQUA, s.r.o.Metrologické overenie a oprava určených meradiel tepla2019-07-10Rámcová dohoda2019-07-10
ENERGOBYT s.r.o. HumennéOprava a montáž systému merania tepla,metrologická činnosť2019-06-04Zmluva o dielo2/EB/2019
Tatra banka, a.s.Dodatok č. 10 k Zmluve o kontokorentnom úvere2019-04-09Zmluva2019-04-09
Tatra banka, a.s.Zmluva o zálož. práve k nehnuteľ.majetku2018-11-05Zmluva2018-11-05
1 | 2 |
3
|4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Oznamy
Strana 1.125
Oznamy 28-51TXT_PAGES_ARTICLES
Koniec
Kotolne v meste - BARDTERM, s.r.o.
BARTDTERM. Všetky práva vyhradené. 2014@Bloo-M CMS, Bloomade WEB development
Dispečing NONSTOP - Poruchová služba
472 26 43, 0911 054 006