Kotolňa K 05 sa nachádza na ulici Moyzesova.
Celkový výkon kotolne je 13,5 MW.
 
Teplom zásobuje:

 
VS 01  
Gorlická  E/1, E/2, E/3,F/1
Partizánska B/4, B/5, B/6, H/1, H/2, H/3, 2, 3
Moyzesova  D/2, E/4, E/5, Bardbyt, MILK-Agro
   
VS 02     
Wolkerova G/1, G/2, G/3, Centrum sociálnych služieb, III.ZŠ,Plavareň
   
VS 03  Pošta
   
 
Obdobie predaj tepla / kWh predaj TÚV / m3 vykurovaná plocha /m2
2018 6 865 008 19 459 18 874
2019 6 880 413 18 679 18 874
2020 6 750 686 20 396 18 874