MESTSKÉ ORGANIZÁCIE

 
Mesto BARDEJOV BAPOS m.p. Bardbyt Mestské lesy Bardejov EKO Bard Bardejovská televízia


 

SPRÁVCOVIA BYTOVÝCH DOMOV A ODBERATELIA TEPLA

 
SPRAVBYT, s.r.o. BYTY s.r.o.
Bardbyt Okresné stavebné bytové družstvo    


 

LEGISLATÍVA A TEPELNÁ ENERGETIKA

 
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Slovenský zväz výrobcov tepla Slovenská inovačná a energetická agentúra Ministerstvo hospodárstva SR


DODÁVATELIA ENERGIÍ

 
Slovenský plynárenský priemysel ELGAS BARDENERGY Východoslovenská energetika Východoslovenská vodárenská spoločnosť