Začala vykurovacia sezóna

Dňom, t. j. 24.9.2018 dodávateľ tepla BARDTERM, s.r.o. 
začal s dodávkou tepla.

      Z toho dôvodu chceme upozorniť konečných odberateľov tepla aby venovali pozornosť stavu vykurovacích rozvodov.
Preto skontrolujte, či sú všetky odberné miesta, stúpacie rozvody, resp. vstupy do bytov, otvorené a odvzdušnené vykurovacie telesá /otvorené termostatické hlavice na radiátoroch/.
V prípade problémov kontaktujte svojich správcov, poprípade centrálny dispečing BARDTERM, s.r.o.
/dispečing - Poruchová služba 472 26 43, 0911 054 006/

Dodávku tepla podrobne opisuje Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 152/2005 Z.z., ktorá určuje obvyklý začiatok vykurovacej sezóny na 1. september a obvyklý koniec na 31. máj.
Samozrejme, každý rok je iný, a teda aj vykurovanie sa reálne začína podľa počasia.


Vyrobcovia tepla začínajú dodávať teplo, keď
priemerná denná teplota vonku klesne pod 13°C aspoň dva dni po sebe 

predpoveď počasia nenasvedčuje tomu, žeby sa malo otepliť.